media punk

Zviedrijas valdība nule kā iniciējusi valsts apmaksātu pētījumu par pilsonības jautājumiem. Pētījuma galvenais mērķis ir palielināt Zviedrijas pilsonības nozīmi un vērtību. Interesanti, ka to paredzēts darīt, risinot nevis Latvijā tik “aktuālos” nacionālās identitātes jautājumus, bet gan mēģinot izprast pilsonības nozīmi gan Eiropas Savienības kontekstā, gan arī plašāk.

“Tas, kurš kļūst par Zviedrijas pilsoni, izvēlas pilnībā iekļauties zviedru sabiedrībā, un tāpēc iebraucējus ir jāmudina pieņemt Zviedrijas pilsonību. Tas nenozīmē, ka cilvēkam ir jāatsakās no savas iepriekšējās identitātes. Sabiedrībā, kuru raksturo daudzveidība, ir pats par sevi saprotams, ka cilvēks sevi uzskata par zviedru, bet vienlaicīgi arī par čīlieti, somālieti vai afgāni,” tā, stāstot par topošo pētījumu, izteicies integrācijas ministrs Ēriks Ullenhāgs.

Pētījumā cita starpā tiks analizēts arī tas, kā un cik lielā mērā sadarbība ES ietvaros ietekmē dalībvalstu likumdošanu pilsonības jautājumos un kā Zviedrijai būtu jāattiecas pret šo attīstību.

Paskatoties, par un ap kādiem jautājumiem “cepas” gan tauta, gan politiķi Latvijā, man kļūst skumji. Ar savu prievīšnacionālismu mēs patiešām izkusīsim Eiropas ārēs. Izzudīsim — jo nespējam pielāgoties un mainīties, lai saglabātos. Un izskatās, ka jau esam aizmirsuši, ko ir teicis mūsu pašu klasiķis Rainis. Pastāvēs, kas pārmainīsies.

Didzis Melbiksis

Multilingual citizen. Europe, Sweden, media, politics.Feedback
& suggestions
can be directed to


Powered by WordPress.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.