media punk

Vēlamies vērst jūsu uzmanību uz Radio 101 iespējams notikušiem Darba likuma pārkāpumiem. Radio darbinieki Zane Peneze, Eduards Švāns un Gustavs Terzens, kā liecina masu medijos izskanējusī informācija, martā bija devušies bezalgas atvaļinājumā, bet aprīļa sākumā pārtrauca sadarbību ar radio. Tas pats par sevi nebūtu nekas dīvains, taču šajā gadījumā fakti liecina par to, ka šāds solis sperts visdrīzāk darba devēja spiediena rezultātā.

Radio vadība trijotnes došanos neapmaksātā atpūtā skaidroja gan ar uzņēmuma finansiālajām problēmām, gan arī konkrēto darbinieku slimošanu. Mūsu izpratnē gan uzņēmuma finansiālās problēmas risināt ar darbinieku spiešanu doties bezalgas atvaļinājumos nav korekti. Tāpat arī pēc mūsu domām slimības gadījumā darbiniekam ir jābūt ”uz slimības lapas”, nevis bezalgas atvaļinājumā. Ceram, ka VDI ir līdzīgās domās.

Aicinām ātri un operatīvi noskaidrot, kādā veidā un kādā kontekstā tika noformēti Penezes, Švāna un Terzena bezalgas atvaļinājumi. Viņu izteikumi medijos liecina par to, ka viņi nebija apmierināti ar radiostacijā notiekošo. Tajā pašā laikā komentāri bija diezgan skopi, kas acīmredzot ir iebiedēšanas rezultāts.

”Neesam saplēsuši darba līgumus un nevienam sejā iemetuši, lai arī, iespējams, dažs labs būtu to pelnījis,” tā Švāns komentēja trijotnes došanos bezalgas atvaļinājumā. Mūsu izpratnē šāds komentārs neliecina par to, ka došanās bezalgas atvaļinājumā bija labprātīga. Atgādinām, ka saskaņā ar DL lūgt bezalgas atvaļinājumu ir darba ņēmēja prerogatīva, savukārt darba devējs pēc rakstiska iesnieguma saņemšanas šādu atvaļinājumu vai nu piešķir, vai arī atsaka. Uzskatām, ka nav pieļaujama tāda situācija, kad darba devējs piespiež darba ņēmēju rakstīt iesniegumu par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu. Vispārējie tiesību principi nosaka, ka vienošanās, kuras veiktas spiediena un draudu ietekmē, nav spēkā.

Radio 101 producents Māris Žigats ir atteicies medijiem sīkāk komentēt notikušo, jo tā viņaprāt esot radiostacijas iekšēja lieta. Viņš arī atteicās skaidrot, kāpēc pēc paša stāstiem ”apslimušie” ir nevis ”uz slimības lapām”, bet gan bezalgas atvaļinājumā. Radio darbinieks Toms Grēviņš savukārt norādījis, ka viņam vispār nav ļauts par to runāt. Taču DL ievērošana nav un nevar būt kādas atsevišķas darba vietas iekšēja lieta. Vēl jo mazāk tādā gadījumā, ja runa ir par mediju.

Tāpat ir izskanējušas arī baumas par to, ka pirms došanās bezalgas atvaļinājumā Penezei, Švānam un Terzenam mēnešiem ilgi nav maksātas algas. Ja tas tā ir, tad ir noticis rupjš DL pārkāpums. Švāns sākotnēji medijos stāstīja, ka nevēlas sīkāk komentēt ”to, kas, iespējams, ir, iespējams, nav baumas”. Tādējādi viņš nenoliedza šīs baumas. Jau pēc aiziešanas no radio Švāns savā tviterkontā bija nedaudz atklātāks. Atbildot uz kāda cilvēka aicinājumu ”par jebkuru cenu” dabūt atpakaļ Radio 101 ēterā Švānu, viņš rakstīja sekojoši: ”viņi paši noteica cenu un paši to nemaksāja un nedomāju,ka samaksās :D” . Aicinām VDI pārbaudīt arī šo lietu un noskaidrot, vai Radio 101 darbiniekiem algas ir maksātas.

Tāpat aicinām VDI veikt Radio 101 apsekošanu un pārbaudīt visu ar darbu saistīto dokumentāciju, jo notikumi ar iepriekš minētajiem trim (nu jau bijušajiem) darbiniekiem, kā arī radio vadības komentāri neliecina par Radio 101 cieņu pret darba tiesisko attiecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Iespējams, ka šajā darba vietā ir notikuši un joprojām notiek DL pārkāpumi.

Atgādinām, ka VDI saskaņā ar Valsts darba inspekcijas likuma 3. pantu ir pienākums gan uzraudzīt un kontrolēt darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu, gan kontrolēt, kā darba devēji un darbinieki savstarpēji pilda darba līgumos un darba koplīgumos noteiktos pienākumus, gan veicināt sociālo dialogu, gan veikt pasākumus, lai sekmētu domstarpību novēršanu starp darba devēju un darbiniekiem.

Tāpat VDI nekas neliedz veikt pārbaudes arī uz savas iniciatīvas pamata, ja pastāv apstākļi, kas norāda uz iespējamu darbinieku tiesību pārkāpumu. Mēs paužam izbrīnu par to, ka VDI jau nav uzsākusi pārbaudi pēc publiskajā telpā izskanējušās informācijas par Radio 101.

Vēlamies uzsvērt, ka DL ievērošana medijiem ir īpaši svarīga, jo mediji ir ceturtā vara. Mediji ir tie, kuriem būtu jāinformē sabiedrība arī par DL pārkāpumiem, jāizgaismo tādi gadījumi, kad darba devējs no tiesiskuma viedokļa rīkojies apšaubāmi. Taču, ja mediji paši šo likumu neievēro, tad viņi to diezin vai spēj darīt – jebkurā gadījumā ir pamatojums apšaubīt mediju objektivitāti. Situācija Latvijas mediju darba tirgu kopumā ir nožēlojama, žurnālistiem nav nekāds noslēpums, ka DL normas bieži vien tiek pastumtas malā uzņēmumu finansiālo interešu dēļ. Tāpēc aicinām VDI pievērst īpašu vērību situācijai Radio 101, jo te ir redzams kārtējais pierādījums tam nihilismam darba tiesību ziņā, kāds Latvijas medijos jau kļuvis par tradīciju un vispārpieņemtu praksi. Attiecīgi lūdzam izskatīt šo iesniegumu prioritārā kārtā, ņemot vērā tā plašo sabiedrisko nozīmi.

Radikālā vortāla Publikai.lv vārdā

Redaktors Didzis Melbiksis

Kā arī Ojārs Kapteinis un El Carlīto

Didzis Melbiksis

Multilingual citizen. Europe, Sweden, media, politics.Feedback
& suggestions
can be directed to


Powered by WordPress.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.