media punk

Zviedrijas lielais dienas laikraksts Dagens Nyheter šodien savā redakcijas komentāru sadaļā noraida Latvijas eksprezidentes Vairas Vīķes-Freibergas priekšlikumu visās Eiropas Savienības (ES) valstīs izveidot medijus kontrolējošas padomes. Avīzes drukāto versiju rotājot liela Vīķes-Freibergas fotogrāfija.

Šāda ideja izteikta ES ziņojumā par preses brīvību, kuru rakstījusi eksprezidentes vadīta darba grupa.

Dagens Nyheter atzinīgi vērtē ziņojuma mērķi. Tajā esot izteiktas arī dažas teicamas idejas. “Piemēram, būtu apsveicami, ja ES Pamattiesību aģentūra ziņotu par to, kā dalībvalstīs izpaužas mediju brīvība. Ideālā situācijā šāda pārraudzībai būtu gan no pārkāpumiem atturošs, gan arī profilaktisks efekts,” raksta avīze.

Taču kā darvas karote medus mucā visu ziņojumu sabojā darba grupas ideja par nacionālajām mediju padomēm. Ziņojumā šādām padomēm tiek rosināts piešķirt tiesības piespiest laikrakstus publicēt labojumus un atspēkojumus, maksāt soda naudas, kā arī vajadzības gadījumā atņemt mediju darbiniekiem žurnālist statusu.

“Tas nepavisam neizklausās jauki,” norāda Dagens Nyheter. “Sistēma ar valsts apstiprinātiem žurnālistiem nevar iekļauties tajās “eiropeiskajās vērtībās”, kuras Vīķe-Freiberga solās veicināt. Šāda kārtība turklāt būtu pretrunā ar zviedru preses brīvības principu par atbildīgo izdevēju.”

Tāpēc laikraksts novēl šim ziņojumam nonākt papīrgrozā.

Taču Dagens Nyheter nenoliedz preses brīvības problēmas ES un nepieciešamību ar tām tikt galā. Kā piemēru ņemot Ungāriju (kur Orbana valdība ir centusies pārlieku stingri ierobežot medijus), raksta autori norāda — ES ir jāiedvesmojas no Eiropas Padomes un jāatturas no varas centralizācijas, tā vietā pievēršoties tiesiskas valsts aizstāvībai dalībvalstu līmenī. Ar argumentētas kritikas palīdzību ir iespējams panākt, lai valstis atturas no preses brīvību ierobežojošiem soļiem.

Didzis Melbiksis

Multilingual citizen. Europe, Sweden, media, politics.Feedback
& suggestions
can be directed to


Powered by WordPress.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.