media punk

Droši vien lielākā daļa jau ir dzirdējuši par Zviedrijas šīsnedēļas lielo kaunu valstiskā līmenī — proti, izrādās, policija bija izveidojusi īpašu romu reģistru, kurā iekļauti arī bērni.

Šoreiz man ir liels prieks un lepnums par mūsu tautieti Nilu Muižnieku, kurš kā Eiropas Padomes Cilvēktiesību komisārs intervijā laikrakstam Dagens Nyheter visu šajā jautājumā salika pa plauktiņiem. Īsi, konkrēti, korekti.

Dažus citātus iztulkoju un publicēju šeit.

Tas ir satraucoši, ka 21. gadsimta Europā policijas struktūras demokrātiskā valstī veic etnisko profilēšanu. Šī metode — reģistrēt cilvēkus pēc viņu etniskās izcelsmes — ir gan pretlikumīga, gen neefektīva. Tā ir pretrunā ar cilvēktiesībām, ieskaitot regulācijas Eiropas Cilvēktiesību konvencijā, tā ir pretrunā ar Eiropas Komisijas pret rasismu un neiecietību rekomendācijām, kā arī pretrunā ar ANO Cilvēktiesību komitejas lēmumiem.

Zviedrijas valsts ar šo reģistru ir veicinājusi romu un arī citu mazākumtautību atsvešinātību no zviedru sabiedrības. Vēsture rāda, ka tas ir bīstams ceļš, ka tas rada riskus labēji ekstrēmo kustību uzplaukšanai. Policijai ir jāstrādā, lai stiprinātu demkrātiju, nevis vājinātu to.

Es aicinu Zviedrijas valdību izmeklēt notikušo, nekavējoties izdzēst reģistru un panākt taisnīgumu visiem cietušajiem, tai skaitā arī naudas kompensācijas tiem, kam ir radušies zaudējumi. Atbildīgās amatpersonas ir jāsoda, un ir jāpieņem mēri, lai nekas tāds neatkārtotos.

Romi ir Eiropas lielākā minoritāte, un nav šaubu, ka viņi ir visvairāk diskriminētie. Daudzās Eiropas valstīs viņiem, salīdzinot ar pārējo sabiedrību, ir stipri mazākas iespējas iegūt izglītību, saņemt veselības aprūpi, nokārtot sev dzīvesvietu un darbu. Romi tiek pakļauti rasistiskiem izgājieniem, viņus publiski diskriminē gan lokālā, gan nacionālā līmenī. Zviedrijas policijas reģistrs ir tikai kārtējais pierādījums tām grūtībām, ar kādām integrācijas jomā ir jāsaskaras romiem.

Didzis Melbiksis

Multilingual citizen. Europe, Sweden, media, politics.Feedback
& suggestions
can be directed to


Powered by WordPress.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.