media punk

Valsts var būt tiesiska, bet tas nenozīmē, ka tā automātiski būs ļoti demokrātiska. Piemēram, Zviedrijā nabagie un bagātie bija daudzmaz vienādi likuma priekšā pat pirms demokrātijas sasniegtajiem panākumiem, lai gan likumi daudzos aspektos bija diskriminējoši pret strādnieku šķiru un sievietēm. Valstīs, kurās demokrātija attīstījusies vēlāk, reizēm var novērot pilnīgi pretējo. Brazīlija 21. gadsimta sākumā bija daudzmaz demokrātiska valsts — taču tajā daži priviliģētie varēja ar naudas palīdzību stāvēt pāri likumdošanai, kamēr daudzi nabadzīgie bija ārpus likuma aizsardzības. Piemēram, San Paulo graustu rajonos liela daļa slepkavību pat netika izmeklētas. Ilgākā laika perspektīvā tiesiska valsts ir priekšnosacījums noturīgam mieram starp sabiedrības šķirām, kā arī etniskajām un reliģiskajām grupām. Un šāds miers savukārt ir priekšnosacījums stabilai, daudzmaz demokrātiskai varai.

Citāts no demokrātijas pētniecības un praktizēšanas resursa democracy.se

Didzis Melbiksis

Multilingual citizen. Europe, Sweden, media, politics.Feedback
& suggestions
can be directed to


Powered by WordPress.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.