media punk

Tādi padomju produkti kā “profesore” Maija Kūle kreisas idejas sauc par ārprātu un tipiskā demagogu garā lamā oponentus no tribīnes.

Domāju, šis citāts Kūlei ļoti patiktu. Teksts ir no grāmatas par Ulofu Palmi, kas izdota 2011. gadā, “Neviens nevar izvairīties no Ulofa Palmes”. Autors — pazīstams un ietekmīgs zviedru žurnālists, rakstnieks, dzejnieks, sociāldemokrāts Jorans Greiders.

Tā politisko ideju atjaunotne, kuras iedīgļus mēs tagad varam redzēt Eiropas sociāldemokrātijā, neradīs neko būtisku, kamēr vien tā sevī neietvers marksistisku atmodu. Kāpēc tā? Kāpēc gan marksisma perspektīva būtu tik noteicoša? Atbilde ir sekojoša: kamēr vien mēs dzīvojam kapitālisma pasaulē, marksisms — un šis jēdziens šeit jāsaprot plašā un nedoktrinārā nozīmē — ir tā sistēmkritiskā tradīcija, kura visskaidrāk nodala un izskaidro to vēsturisko kontekstu, kurā mēs atrodamies, un tos konfliktus, kuri skar šīsdienas industriālā kapitālisma ražošanas pieeju. Joprojām tieši marksismam tā neskaitāmajās versijās ir spēja atainot mūslaikus visā to pilnībā, turklāt labāk nekā jebkurai citai domāšanas sistēmai. “Mana saskarsme ar marksismu vairoja manas prasības pret sociāldemokrātiju,” savos memuāros konstatē šķietami izteiktais pragmatiķis Tāge Erlanders.

Tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka ar marksismu vien ir gana, protams, tā nav. Arī feministiska un ekoloģiska analīze joprojām ir vitāli nepieciešama. Vēl vairāk, tām kustībām, kuras tiešām nopietni vēlas mainīt kūtras sabiedrības, ir jāiedziļinās arī tādās disciplīnās, kurās ekonomikas elite vēl ilgi turpinās ieklausīties, proti, ekonomikā un uzņēmējdarbības administrācijā. Ir aktīvi jākultivē interese par dabaszinātnēm un tehnoloģiskām utopijām; bieži ir dīvaini redzēt, kā kreisie runā par nākotni, taču pilnībā izvairās no dabaszinātņu un tehniskajām perspektīvām.

Tas viss ir nepieciešams. Taču bez marksistiska impulsa reformu sociālistiskajā domāšanā nekāda politisko ideju atmoda vai jauns, progresīvs pragmatisms nebūs iespējams.

Didzis Melbiksis

Multilingual citizen. Europe, Sweden, media, politics.Feedback
& suggestions
can be directed to


Powered by WordPress.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.