media punk

Lettlands regering har nu återigen ställts mot väggen av Valutafonden. Trots att statsministern Valdis Dombrovskis med sina ministrar hade slitit hårt för att få budgetunderskottet under 6% och till slut lyckats med det krävde de kostymklädda finansgubbarna ytterligare nedskärningar. Den redan knappa statsbudgeten måste minskas med ytterligare 50 miljoner lats.

Detta har skapat stor instabilitet i regeringen. Partierna har hittils inte lyckats komma överens om var och hur man ska skära dessa miljoner. Finansministern Andris Vilks hotade häromveckan att avgå om den särskilda arbetsgruppen inte hittar en lösning. Och det har de inte gjort. Men nu är Vilks ändå lite optimistisk för att iaf 27 miljoner har de lyckats att skrapa ihop.

Problemet är bara att man planerarinte  göra detta genom reformer och effektivisering. “Lösningen” är samma gamla visan – lönerna för statsanställda ska minskas och samtidigt ska man höja vissa skattesatser.

De hittils genomförda nedskärningar har gjort att letterna flyttar utomlands för att söka ett bättre liv och högre lön. Och det är inte bara läkare och sjuksköterskor som LO tidningen skriver. T o m erfarna journalister gör det. Jag känner flera stycken erfarna yrkesbröder som har åkt iväg till Irland och England. Ett enkelt jobb där ger mer i plånboken än allvarlig sysselsättning som journalist här i Lettland.

Det sker en brain-drain med andra ord.  Och detta bådar inte för gott. För att få tillväxten tillbaka på fötterna behöver vi folk som arbetar här och inte Irland eller England.

Hur ska regeringen lyckas att skära ner hela beloppet som Valutafonden kräver? Och hur ska man samtidigt få landets ekonomi på fötterna? Detta är verkligen en miljonfråga. Gånger 50.

Didzis Melbiksis

Multilingual citizen. Europe, Sweden, media, politics.Feedback
& suggestions
can be directed to


Powered by WordPress.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.