media punk

Den 25:e fick Socialdemokraterna i Sverige en ny partiledare. Dagen efter hände det något viktigt på den socialdemokratiska fronten här i Lettland. En ny socialdemokratisk rörelse grundades, med namnet Progresivie (de progressiva på svenska). Inte ett parti än så länge. De som möttes denna lördagförmiddagen var framförallt unga människor med bagrund i det socialdemokratiska partiet. De hade tröttnat på den gamla generationen inom partiet som hela tiden kämpade emot varje slags förändringar, emot förnyelse som eventuellt skulle ge partiet större inflytante i Lettlands politik. Det senaste valresultatet hada varit rena rama katastrof. En rad yngre medlemmar lämnade partiet, en efter en. Och nu skulle de skapa något nytt.

Dock förföljs de av sama spöke som alla andra politiska krafter i Lettland. Nationalism. Ja, alla partier, icke-statliga organisationer, t o m medier är i princip tvungna att ta ställning i den här frågan. Och det hände med de unga socialdemokraterna. En diskussion brast ut om en punkt i principförklaringen – där det stod att det drivande kraften i landet bör vara patriotism gentemot staten och inte nationalism. Några klagade på denna i deras ögon ”antinationalistiska” förmuleringen. Vid omröstningen blev det jämt – lika många för som emot.

Så blir det ofta i Lettland. Den s k nationella frågan delar folk i två motsatta läger. De ena försvarar mer eller mindre etniskt monolit Lettland. De andra vill slippa indelningen av människor efter nationell tillhörighet. Det är inte svårt att räkna ut att de flesta som tillhör den första gruppen är letter, medans den andra gruppen drar till sig de rysktalande. Det finns undantag förstås, men grunddragen är sådana.

Vad kan vi göra åt det? Tiden inom Sovjetunionen har satt tydliga spår i Lettland, också i människors tänkandet. Och tyvärr blir det väldigt ofta som med de unga socialdemokraterna – den nationella frågan blir större än andra, mycket viktigare frågor. I princip varje valrörelse har inneburit uppmaningar att rösta efter den etniska principen. Letterna uppmanas att rösta på de nationalistiska partierna och emot ryssarna. De rysktalande i sin tur uppmanas ständigt att rösta på de partier som lovar försvara deras rättigheter.

Det kommer att ta tid innan alla såren har läkt sig för både letterna och de rysktalande. Men klart är att detta kommer inte hända av sig självt. Om de unga socialdemokraterna lyckas till slut att trancendera den nationella frågan blir detta ett gott tecken. Vi får hoppas på detta. Ingen här i Lettland behöver en evig nationalism med eviga strider om principfrågorna som bara fragmenterar samhället.

Didzis Melbiksis

Multilingual citizen. Europe, Sweden, media, politics.Feedback
& suggestions
can be directed to


Powered by WordPress.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.