media punk

Det är inte sällan man pratar om de baltiska länderna som någorlunda homogen region. Men så är det inte alls i verkligheten. Och det är inte bara våra språk som skiljer oss.

Den färskaste statistiken om inkomst och skattetryck visar stora skillnader mellan Lettland, Litauen och Estland. I Estland var genomsnitlönen efter skatt i slutet av 2010 654 euro. I Litauen – 478 euro. Och Lettland låg lägst med sina 460 euro. Man har också jämfört skillnader mellnan bruto- och nettolöner. Och där ser man klart och tydligt att Lettland har högst skattetryck i Baltikum. Skillnaden här liger på 29% i genomsnitt. Samtidigt är det 20% och 22% i respektive Estland och Litauen.

Det är aningen underligt att vi har såpass stort skattetryck på just arbetskraft, eftersom politikerna har pratat väldigt länge om att det är kapitalet och konsumtionen som ska beskattas mer. Men det förklarar iaf delvis varför Lettland som ett land stagnerar just nu. Och det är också en del av förklaringen (dock ingen ursäkt) till den ”gråa ekonomin”. Just det, den som skattemyndigheten försöker att bekämpa. Det är kanske dags att ta en fundering och minska detta skattetryck – så att det iaf blir på nivå som kan jämföras med våra grannländer.

Didzis Melbiksis

Multilingual citizen. Europe, Sweden, media, politics.Feedback
& suggestions
can be directed to


Powered by WordPress.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.