media punk

De som vill följa utvecklingen i Lettland efter presidentens beslut att utlysa folkomröstning om parlamentets upplösning rekommenderar jag att följa mig på Twitter.

Jag ska försöka uppdatera läget där så gott det går.

Didzis Melbiksis

Multilingual citizen. Europe, Sweden, media, politics.Feedback
& suggestions
can be directed to


Powered by WordPress.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.