media punk

Detta har nu hänt. Lettlands president Valdis Zatlers har utlyst en folkomröstning om parlamentets Saeima upplösning. Allt tyder dessutom på att folket stödjer presidentens initiativ. Det krävs inget kvorum för denna folkomröstning till skillnad från andra, vilket innebär att soffliggarna inte påverkar resultatet.

Folkomröstningen ska troligtvis hållas någon gång i juli. Och inom två månader måste nyval ske. Då får vi ett nytt parlament runt oktober månad.

Ska detta parlament bli radikalt annorlunda? Tveksamt. Ska oligarkernas inflytande elimineras? Svårt att veta, mycket beror på vad antikorruptionsbyrån KNAB åstadkommer de närmaste månaderna. Det var ju faktiskt deras aktion mot de tre oligarkerna (Ventspils borgmästare Aivars Lembergs, samt parlamentets ledamöter Andris Skele och Ainars Slesers) denna vecka som orsakade Zatlers beslut. Parlamentet sa nej till att låta göra husrannsakan hemma hos Slesers, vilket kallades efteråt ”ett av de skamligaste besluten i landets historia”. Och det var liksom sista droppen för Zatlers, och han gjorde det som väldigt få trodde han skulle göra.

På sätt och vis är detta demokratins seger mot oligarkerna. Lettlands folk har nu en chans att visa sin attityd mot korruption och lögner som har präglat politiken i landet. Debatterna kommer att ske dagligen. Sådant stärker demokrati och försvagar oligarkerna.

Zatlers modiga val är dock inte helt oproblematiskt. Lettland befinner sig nu i en konstitutionell kris.

Ingen president har tidigare gjort det han gjorde, och tidpunkten gör hans val särskilt komplicerat. Redan den 2:a juni skulle en ny president väljas av parlamentet. Det finns två kandidater, Zatlers och Andris Berzins som tydligen är oligarkens Lembergs man. Första frågan är då om det är etiskt försvarbart att det nuvarande parlamentet väljer en ny president. Vissa anser att parlamentet har nu förlorat sin legitimitet. Sedan kan man fråga sig vad händer om detta parlament väljer t ex Berzins och sedan blir parlamentet upplöst efter en lyckad folkomröstning. Har då denna president någon legitimitet? Han har ju valts av ett parlament som har ogiltigförklarats av folket. Det finns inget tidigare praxis att lita på, och de rättsliga experterna är oense om hur man ska tolka grundlagen i detta fall. Den tredje frågan skulle väckas om parlamentet inte väljer en ny president. Då skulle parlamentets talman ta över efter Zatlers mandatperiod tar slut den 8:e juli. Dock skulle denna ”president” ha begränsade funktioner. Samtidigt, när folk har röstat för upplösningen av parlamentet, blir också parlamentet begränsat i sitt agerande (de får t ex ha sammanträden enbart efter presidentens förfrågan och med dagordningen bestämt av presidenten). I praktiken skulle det innebära att landet har varken en riktig president eller fullt fungerande parlament.

Tajmingen är alltså inte till fördel av Zatlers förslag. Men hade presidenten något annat alternativ? Antagligen inte. Om han nu inte ville stanna i folkets minne som tråkig och ryggradslös landets ledare.

Lettland går nu alltså in i en väldigt turbulent period. Mycket kan hända. Och därutöver ska man inte glömma att vi inte har kommit ur krisen på riktigt än. Nästa årsbudget måste enligt avtalet med Valutafonden ”konsolideras”, vilket betyder nedskärningar.

Vi får hoppas att den största konsolideringen sker inom oligarkernas bit av kakan.

Didzis Melbiksis

Multilingual citizen. Europe, Sweden, media, politics.Feedback
& suggestions
can be directed to


Powered by WordPress.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.