media punk

Den här texten har lämnats in till Newsmill.se för publicering. Vi får se om den går genom!

Samma vecka då den övriga Europa tävlar i sång i Eurovision 2013, glider Lettland ännu djupare ner i auktoritarismens spår. Ledande nationalistiska politiker firar den 15:e maj — datumet då det skedde statskupp i Lettland på 30-talet. Det här året sker firandet dessutom för första gången med stöd av ett regeringsparti.

Det var 1934, den 15:e maj när den dåvarande statsministern Karlis Ulmanis tog över makten i Lettland via coup d’etat. Inget blod spilldes. Men parlamentet upplöstes, alla politiska partier och dess publikationer förbjöds. Och i fortsättninger var det Ulmanis som styrde landet i egenskap av auktoritär president fram tills landet ockuperades av Sovjetunionen.

Ulmanis upphävde de medborgerliga friheterna och landets författning. Tusentals av Lettlands invånare fängslades under kuppen på politiska grunder. Många av de var aktiva socialdemokrater. Några fick sitta kvar i fängelset i flera år. Det yttersta målet av Ulmanis regim var att få bort de etniska minoritetgrupperna från politisk och ekonomisk makt och ge alla dessa maktpositioner åt etniska letter.

Ulmanis var populär bland folket som stark ledare, och Lettlands ekonomi utvecklades snabbt. Men tyvärr kostade det landet demokrati. Och till slut fick hela detta ädå ett sorgligt slut med 50 års lång sovjetisk ockupation.

Idag är Lettland återigen en del av Europa. Vi är med i EU och NATO. Vi är på väg in i eurozonen.

Och självklart deltar vi i Eurovision också. Många minns säkert år 2000 då Brainstorm charmerade publiken och blev nummer tre, och sedan vann vi år 2002.

Men att vinna i Eurovision betyder inte att vi har lyckats på andra håll. Snarare tvärtom.

Nu när hela Europa följer Eurovision 2013 firar en hel del letter det tragiska datumet 15:e maj. Alltså en dag då vårt lands demokrati gick in i graven! Och desvärre är det också ledande politiker från ett regerinsparti som gör detta.

Den Nationella alliansen – ett fascistiskt parti likt Sverigedemokraterna – har idag 14 mandat i vårt parlament med sammanlag 100 ledamöter. De accepterades också i regeringskoalitionen trots att statsministern Valdis Dombrovskis var väl medveten om partiets bruna historia.

Nationella alliansens ledare Raivis Dzintars gratulerade den 15:e maj alla på Twitter, som han själv uttryckte det – med “början av Karlis Ulmanis herravälde”.

Än värre – vårt lands president valde exakt den 15:e maj att lägga blommor vid minnesplattan i Turkmenistan, tillägnad Ulmanis. Ingen tidigare president i Lettland har gjort något liknande.

Medan Europa sjunger popmusik, dansar Lettland åt radikalnationalismens och fascismens pipa. Den forne vinnaren av Eurovision är ett varnande exempel på vart också övriga Europa kan vara på väg om vi inte värnar vår bräckliga men ack så nödvändiga demokrati.

Vi kan ha fina gemensamma musiktävlingar. Vi kan ha EU, eurozonen och allt möjligt. Men utan demokrati och de mänskliga rättigheterna som grund kommer det inte kunna fortsätta i det långa loppet.

Regeringen i Lettland har ett avtal för alla partier som ingår i koalitionen. Där stipuleras bl a att inga uttryck av extremism kommer tolereras från politikernas sida. Ändå är det precis det som händer gång på gång – från Nationella alliansens sida. Och nu säger Nationella alliansen öppet att om de bara hade makten så skulle de förbjuda Europride som är planerad att ske i Lettlands huvudstad Riga 2015.

Den enda lösningen är att gemensamt fördöma alla uttryck av fascism och nationalradikalism (vilka tyvärr förekommer allt oftare i hela Europa i krisens spår). Detta bör ske oavsett vilket land det handlar om.

Annars kan det mycket snart komma en tid då vi inte har någon Eurovision att delta i. Och det vill vi väl inte, mina demokratiska vänner?

Därför är det viktigt att också Sverige påminner Lettland och dess regering om vikten av demokrati. Och om det nu kan finnas en tid när Sverige bör läxa upp mitt hemland, ja, då är det precis nu.

Länge leve demokrati!

¡No pasarán!

Didzis Melbiksis

Multilingual citizen. Europe, Sweden, media, politics.Feedback
& suggestions
can be directed to


Powered by WordPress.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.