media punk

På sistone har det pratats rätt mycket om en möjlig sammanslagning av två lettiska telekomföretag, Lattelecom och LMT. Ett hemligt regeringsdokument läcktes ut i media som visade att det finns en sådan eventuell plan på statlig nivå.

I båda företagen är Telia Sonera delägare. Eventuellt vill Telia Sonera bli majoritetsägare. Jag intervjuade häromveckan Kenneth Rådne, som ansvarar för Telia Soneras verksamhet i de baltiska länderna. Intervjun sändes i lettisk radio.

Här lägger jag ut några delar av intervjun på svenska.

I det första ljudklippet pratar Kenneth om Telia Soneras intressen i Lettland.

Telia Sonera – vilka intressen företaget har i Lettland by Didzis Melbiksis on Mixcloud

I nästa ljudklipp kommenterar Kenneth det faktum att KNAB, en lettisk myndighet för korruptionsbekämpning, har visat intresse om den eventuella sammanslagningen av LMT och Lattelecom. Finns det korruptionsrisk där?

Telia Sonera om korrruptionsmisstankar i Letlland by Didzis Melbiksis on Mixcloud

I det tredje ljudklippet kommenterar Kenneth det läckta dokumentet. Utan detta dokument skulle Lettlands invånare inte ens veta att det finns planer att slå samman LMT och Lattelecom.

Telia Sonera om hemliga dokument och öppenhet i Lettland by Didzis Melbiksis on Mixcloud

Didzis Melbiksis

Multilingual citizen. Europe, Sweden, media, politics.Feedback
& suggestions
can be directed to


Powered by WordPress.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.