media punk

Jag har ställt några frågor till Sandra Veinberga apropå hennes kommentarer i lettiska medier om SR:s inslag. Hittils har jag inte sett några ordentliga svar från henne. Hon har skrivit en lång artikel där hon viftar bort alla frågor som, jag citerar, kommit “från individer på Twitter som inte är så värst välsmorda inom journalistiken” (det är så hon refererar till mig).

Ett flertal andra journalister, bland de redaktörer av tidningar och liknande, har ställt sig bakom dessa frågor och vill få en förklaring.

Enligt uppgifer på Veinbergas blogg är hon medlem i Publicistklubben. Naturligtvis skulle det vara av intresse att få veta vad denna respektabla institution anser om Veinbergas märkliga beteende.

Bland annat följande saker har jag frågat.

Du säger att SR rapporterat om “avskyvärd nationalism” i Lettland. Jag hittar inte något sådant i radioinslaget. Kan du hänvisa till din källa av denna information?

Du säger att i radioinslaget kan man “höra Procevskas åsikt att om man skulle lagfästa inledningen [av grundlagen] så hotar det med övergrepp mot etniska minoriteter och att en situation likt den fascistiska Tyskland har mognat i landet”. Jag hittar inte något sådant i inslaget. Kan du hänvisa var du har hört om “övergrepp mot etniska minoriteter” och denna “situation som har mognat”?

Du påstår att SRs ledning historiskt har kontrollerats av en vänsterinriktad ledning. Därutöver finns där (jag förstår att du menar nutid?) individer som företräder en vänsterinriktad politik. Kan du peka på konkreta individer? Vilka ämbeten har dem? Menar du kanske Cilla Benkö, nuvarande VD på SR? Vilka bevis har du på att de är vänsterinriktade? Du säger också att dessa individer varit negativt inriktade mot Lettlands självständighet. Vilken grund har du för detta påstående?

Du berättar om Estlands ambassadör som efter liknande radioinslag har reagerat, att esterna “får möjligheter att skaffa sig sändingstider i medier”. Kan du precisera och hänvisa till konkreta radioinslag? Du påstår att “enligt etiketten i svenska medier är man tvungen att erbjuda respektive lands ambassadör möjlighet att uttrycka sig dagen därpå klockan 6 på morgonen”. Vilken etikett pratar du om? Kan jag få bekanta mig närmare med denna etikett? Du säger att Lettlands ambassadör kunde “begära och få en inbjudan till Sveriges Radios morgonprogram”. Detta går stick i stäv mot principen av redaktionell självständighet. Hur förklarar du ditt påståemde?

Du säger att du har anmält inslaget till granskningsnämnden för radio och tv. Kan jag få ta del av denna anmälan?

Har du pratat apropå detta inslag med respektive journalisten eller utrikesgruppen på SR? Har du frågat dem om deras arbetsmetoder, hur de väljer sina källor, hur de säkerställer att nyheterna är balanserade och maximalt opartiska? Detta skulle ha varit normalt beteende, innan du kommer med sådana kategoriska omdömen som i detta fall. Om du inte har gjort det – varför? Om du inte ville göra det själv, gav du råd till TVnet och Latvijas Avize att göra det (men de har hursomhelst inte pratat med SR)?

Didzis Melbiksis

Multilingual citizen. Europe, Sweden, media, politics.Feedback
& suggestions
can be directed to


Powered by WordPress.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.