media punk

Inte hade jag en aning att en ryskspråkig TV kanal som återsänds i Lettland är registrerad… i Sverige! Men så är det nog, sådan ser globalisering ut. Rossija RTR är en av TV kanaler som har blivit kritiserad för tvivelaktig nyhetsrapportering om Ukraina de senaste månaderna. Det är förvisso inget förvånande i sig. Både de lokala ryska medier samt de som likt Rossija RTR återsänds hos oss ger inte sällan en annan bild av världsnyheter, och vissa anser att dessa medier utgör den s k mjuka makten. Alltså- – det är inga riktiga medier utan instrument för Kremls propaganda som är fientliga mot Lettlands självständighet.

Nåväl, i samband med den senaste utvecklingen i Ukraina har den lettiska motsvarighet till Myndighet för radio och tv fått nog och har vänt sig till den svenska sidan.

Den lettiska myndigheten begär nu ut information från Sverige om huruvida Rossija RTR sändningar i januari och februari har skett i enlighet med lagstiftningen. Man syftar specifikt på nyhetssändningarna om utvecklingen i Ukraina och refererar till både nationell lagstiftning och EU-regelverk. Enligt lettisk lagstiftning är det förbjudet att via elektronisk massmedia vilseleda, hetsa mot folkgrupp, eller sprida uppmaningar till krig eller militär konflikt.

Myndigheten refererar också till ett EU-direktiv där det stipuleras att en medlemsstat kan be om hjälp från en annan medlemsstat angående tv-sändningar från ett mediebolag som är registrerat där. Då är den respektive staten bunden att svara inom två månader.

Liknande begäran har skickats till Storbritanniens Office of Communications angående NTV-Mir sändningar samt till den i Lettland registrerade Pervij Baltijskij Kanal.

Samtidigt hör man om att partiet Nationella alliansen (lettisk motsvarighet till Sverigedemokraterna, ingår i regeringskoalition) vill stoppa återsändningar av visa ryska TV kanaler i landet. Enligt partiet är det nu inte längre fråga om media utan nationell säkerhet. Dessa “prokremliska kanaler” bör därför omedelbart tas ur det grundutbudet av TV sändningar i Lettland.

Didzis Melbiksis

Multilingual citizen. Europe, Sweden, media, politics.Feedback
& suggestions
can be directed to


Powered by WordPress.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.