media punk

Tagged with - budget

Latvian politics are widely believed to be correlating to the moon phases. Around full moon one can surely expect more weird decisions and unexpected turns than usual. The latest full moon phase seems however to never end. After more than a month after early elections (those were held on the 17th of September, after the >>
Den lettiska regeringen testar antagligen gränserna för hur mycket landets journalister kommer att tåla innan de säger “ya basta”. Idag (den 19:e april) slog två nyheter som bomber rakt ner i det massmediala landskapet. >>
Under de senaste protesterna den 24:e mars utanför Lettlands parlament och presidentpalatset uppmanades folk att ta med sig brutna paraplyer. Det var symboliskt. Många av de politiker som sitter nu i regeringen stödde den s k paraplyrevolutionen som skedde hösten 2007. De förkunnade sitt stöd för reformer, de deklarerade högt sin förakt för korruptionen, de >>
This is my radio report on discussions about whether or not pensions in Latvia should be reduced. It was aired on Deutsche Welle Radio on the 18th of March. >>
Lettlands regering har nu återigen ställts mot väggen av Valutafonden. Trots att statsministern Valdis Dombrovskis med sina ministrar hade slitit hårt för att få budgetunderskottet under 6% och till slut lyckats med det krävde de kostymklädda finansgubbarna ytterligare nedskärningar. Den redan knappa statsbudgeten måste minskas med ytterligare 50 miljoner lats. Detta har skapat stor instabilitet >>


Feedback
& suggestions
can be directed to


Powered by WordPress.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.